Strona startowa / Kalendarze

Kalendarze

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzami wydarzeń, znajdujących się w zasobach Polskiego Związku Jeździeckiego. W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:

 1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
 2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.
 3. Wszystkie skróty i oznaczenia literowe, stosowane w polskich i międzynarodowych wydarzeniach jeździeckich zostały zebrane w jednym dokumencie (plik do pobrania).

Organizatorzy przedsięwzięć jeździeckich, zainteresowani możliwością przygotowania zawodów szczebla centralnego, proszeni są o wypełnienie i przesłanie do biura PZJ stosownego wniosku, dostępnego w plikowni w dziale Druki, formularze > Zgłoszenia zawodów do kalendarza).


Poniżej zamieszczamy listę dostępnych zestawień:

 1. Kalendarz zawodów szczebla centralnego na rok 2020
 2. Projekt kalendarza zawodów szczebla centralnego 2021
 3. Projekt kalendarza zawodów szczebla centralnego 2022
 4. Archiwum zawodów szczebla centralnego
 5. Zawody zagraniczne
 6. Zawody regionalne
 7. Egzaminy na odznaki jeździeckie
 8. Konferencje i seminaria
 9. Kursy osób oficjalnych

W razie pytań, wątpliwości lub w przypadku zauważenia błędu prosimy o kontakt z Biurem PZJ.