Informacja Prezesa Łukasza Abgarowicza o pracach Zarządu PZJ

Nadesłany przez Łukasz Abgarowicz 05.03.2013 8:30 (2593 odsłon) Więcej wpisów tego autora
PZJ

Minęło 3 miesiące od pierwszego posiedzenia nowego Zarządu PZJ. Środowisko oczekuje od nas   przeprowadzenia „WIELKIEJ ZMIANY”, zasadniczej reformy Związku we wszystkich obszarach jego działania. Jest to bardziej zasadne, niż się spodziewałem w dniu wyboru na Prezesa Zarządu.PZJ zastaliśmy zupełnie nieprzygotowany do wyzwań, jakie przed jeździectwem stawia dzisiejsze życie, zarówno w aspekcie organizacji wewnętrznej i zarządzania zasobami, jak i relacji zewnętrznych - z mediami, sponsorami i szeroko rozumianym rynkiem. Nie było żadnych planów rozwoju sportu, prowadzenia kadry, projektów celowych (np. przygotowań do RIO), prac nad rozwojem jeździectwa powszechnego. Brak było jakiegokolwiek przygotowania ofert sponsorskich, metodologii współpracy z mediami, kanałów komunikacji ze środowiskiem. Brak było jasnych procedur organizacji rywalizacji sportowej, niestosowanie prawa powszechnego w działalności PZJ wręcz zagrażało naszemu istnieniu.

 

Na domiar złego zastaliśmy Związek bez komisji sportowych i merytorycznych, bez przyjętego kalendarza na 2013 rok, archaicznie zorganizowane biuro i niewydolny system informatyczny. Nie istniał żaden obszar działalności PZJ nie wymagający uporządkowania i głębokich reform. W tych warunkach oczekiwane zmiany kadrowe niewiele by pomogły, a w niektórych przypadkach mogły zakłócić i tak niewydolną i chaotyczną pracę Związku.

 

W tych warunkach przyjęliśmy trzy horyzonty naszego działania:

 

I. Krótkoterminowy

Zawierał w sobie przejęcie bieżącego zarządzania PZJ z wdrażaniem naprędce przygotowanych zmian. W jego ramach Zarząd m.in. zatwierdził kalendarz, przyjął budżet, złożył sprawozdania i przygotował nowe oferty do MSiT, powołał menedżerów i komisje dyscyplin (jednocześnie wzmacniając ich kompetencje i odpowiedzialność za zarządzanie sportem) i problemowe, przyjął nowe zasady zarządzania kadrą, uregulował sprawę konkursów towarzyskich, rozpoczął pracę nad "projektem Rio” i projektem „ Olimpiada 2020” itp.

 

II. Średniookresowy (3 - 6 mies.)

W jego ramach:

 1. Przeprowadzone zostały badania możliwości rozwojowych Związku i jeździectwa: wewnętrzne (słynne warsztaty Prezesa R. Wawrzyniaka) i zewnętrzne (analiza rynku, analiza porównawcza z krajami zachodnimi).
 2. Wstępnie zdefiniowane zostały zasoby PZJ, stanowiące jego kapitał rozwojowy.
 3. Sporządzona została analiza PZJ jako organizacji. W jej wyniku powstał raport określający zoptymalizowany model zarządzania Związkiem, wymagane kompetencje na poszczególnych stanowiskach i funkcjach, kanały komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej itp. Sugerowane przez raport zmiany będą stopniowo wdrażane do końca roku 2013.
 4. Rozpoczęto prace nad rozwojem jeździectwa powszechnego i określeniem roli PZJ w tym procesie.
 5. Sporządzona została Strategia Rozwoju PZJ.
 6. Przygotowany został plan marketingowy PZJ, obejmujący szeroką promocję Związku i jeździectwa, budowę wizerunku PZJ, przygotowanie pakietów sponsorskich i pozyskanie partnerów strategicznych. Rozpoczęliśmy już pracę nad jego realizacją: w czasie Cavaliady na Torwarze zaprezentowane zostanie nowe logo PZJ (dotychczasowe, nieprzydatne marketingowo pozostanie równolegle). Chcemy podnieść jego rangę, uczynić naszym herbem, znakiem elitarnym, związanym z zaszczytami i wyjątkowymi wydarzeniami w życiu Związku. Rozpoczęto prace nad nową, nowoczesną stroną internetową.

 

III. Roczny - WIELKA ZMIANA

Zarząd uruchomił pracę w wielu obszarach, przygotowujące Związek do pełnego uporządkowania wszystkich procedur, usprawnienia i unowocześnienia naszego działania. Chcemy, żeby PZJ wszedł w rok 2014 jako organizacja sprawnie i przejrzyście działająca, zdolna do realizacji ambitnych celów, które będziemy proponować i pozyskiwania na ich realizację środków finansowych.

 

Plan działań

 

Przegląd, uporządkowanie i racjonalizacja wszystkich przepisów i regulaminów normujących rywalizację sportową w jeździectwie.

Założenia:
 • zniesienie sprzeczności w przepisach i ich uproszczenie,
 • dostosowanie przepisów do systemu TORIS,
 • wprowadzenie jednolitych licencji obowiązujących na terenie całego kraju,
 • zniesienie barier dostępu do rywalizacji sportowej.
Terminy realizacji:
 • 1.10.2013 r. zakończenie prac studyjnych i ogłoszenie projektów,
 • 1.11.2013 r. zakończenie otwartych konsultacji.
 • 1.12.2013 r. przyjęcie nowych przepisów przez Zarząd PZJ i ich ogłoszenie,
 • 1.01.2014 r. obowiązywanie nowych przepisów.

 

Reforma tworzenia i prowadzenia kalendarza zawodów.
 
Założenia:
 • jeden jednolity kalendarz,
 • określenie części kalendarza (kalendarz centralny) zatwierdzanego przez Zarząd PZJ i części zatwierdzanych przez Zarządy WZJ,
 • określenie procedury tworzenia kalendarza,
Termin realizacji:
 • 31.03.2013 r. zakończenie prac studyjnych i ogłoszenie projektu,
 • 30.04.2013 r. zakończenie otwartych konsultacji,
 • 10.05.2013 r. przyjęcie regulacji przez Zarząd PZJ.

 

Ustalenie trybu wyłaniania organizatorów zawodów i imprez jeździeckich i określenie warunków ramowych zawierania z nimi umów na organizację zawodów 
 
Założenia:
 • ustalenie kryteriów i procedury wyłaniania organizatorów,
 • określenie zobowiązań organizatorów wobec PZJ i WZJ,
Termin realizacji:
 • 15.04.2013 r. zakończenie prac i ogłoszenie projektów,
 • 31.05.2013 r. zakończenie otwartych konsultacji,
 • 10.05.2013 r. przyjęcie regulacji przez Zarząd PZJ

 

Wprowadzenie systemu szkolenia kadr instruktorskich i trenerskich;
przegląd i zmiany w systemie nadawania odznak jeździeckich. 
 
Założenia:
 • opracowanie trybu szkolenia „mistrz-uczeń”,
 • opracowanie systemu wymiany doświadczeń, okresowych konsultacji i weryfikacji kadr zmierzającego do podniesienia poziomu i ujednolicenia szkolenia podstawowego,
 • opracowanie uproszczonej ścieżki uzyskiwania uprawnień dla wybitnych zawodników,
 • opracowanie rankingu szkoleniowców opartego o ocenę wyników podopiecznych,
 • opracowanie polityki PZJ w sprawie kształcenia trenerów,
 • dostosowanie systemu odznak dla potrzeb jeździectwa powszechnego i kształcenia kadr instruktorskich i oddzielenie go od kariery sportowej.
Termin realizacji:
 • 30.06.2013 r. zakończenie prac i ogłoszenie projektów,
 • 31.08.2013 r. zakończenie otwartych konsultacji,
 • 30.09.2013 r. przyjęcie regulacji przez Zarząd PZJ.

 

Opracowanie nowego systemu certyfikacji ośrodków jeździeckich
 
Założenia:
 • dostosowanie systemu do potrzeb organizacji zawodów, szkolenia i oferty jeździectwa powszechnego,
 • włączenie w proces certyfikacji WZJ-ów,
 • przygotowanie planu promocji ośrodków certyfikowanych.
Termin realizacji:
 • 30.04.2013 r. zakończenie prac i ogłoszenie projektów,
 • 31.05.2013 r. zakończenie otwartych konsultacji,
 • 30.06.2013 r. przyjęcie regulacji przez Zarząd PZJ

 

Opracowanie podziału zadań dla PZJ i WZJ, określenie wzajemnych relacji i współpracy.

 

Założenia:
 • określenie podziału zadań w zakresie organizacji rywalizacji sportowej (tworzenie kalendarza imprez, zatwierdzanie zawodów, organizacja szkoleń itp),
 • określenie zadań w zakresie jeździectwa powszechnego (certyfikacja ośrodków, organizacja imprez popularyzujących jeździectwo, organizacja turystyki i rekreacji konnej itp)
 • określenie obszarów i zadań współpracy z organami Państwa,
 • określenie zadań marketingowych,
 • określenie sposobu finansowania realizacji zadań.
Termin realizacji:
 • 30.06.2013 r. zakończenie prac i ogłoszenie projektów,
 • 31.08. 2013 r. zakończenie otwartych konsultacji,
 • 30.09.2013 r. przyjęcie regulacji przez Zarząd.

 

Przegląd i reforma systemu fiskalnego PZJ.

 

Założenia:
 • zbilansowanie zakładanych dochodów z podstawowymi potrzebami utrzymania organizacji (PZJ, WZJ),
 • opłaty możliwie najmniej dolegliwe, uzasadnione i akceptowalne.
Termin realizacji:
 • 30.09.2013 r. zakończenie prac i ogłoszenie projektów,
 • 31.10.2013 r. zakończenie otwartych konsultacji,
 • 30.11.2013 r. przyjęcie regulacji przez Zarząd.

 

Ta pierwsza, może zbyt obszerna informacja o pracach Zarządu i tak nie obejmuje wszystkich obszarów, którymi się zajmujemy. Nie wspomniałem w nim o pracach nad modelem wyszkolenia i prowadzenia zawodników, systemem ich wsparcia, zarządzaniu dyscyplinami i kadrą i wielu innych istotnych sprawach. przyjdzie na to czas w następnych informacjach.

Wszystkich Państwa uprzejmie proszę o cierpliwość i zaufanie. Jesteśmy (poza jedną osobą) Zarządem pracującym społecznie, jednak w reżimie pracy codziennej. Jestem przekonany, że stopniowo, w coraz szybszym tempie będziecie Państwo obserwowali pozytywne efekty naszych wysiłków. Będziemy też w coraz większym zakresie zwracali się do Państwa o opinie o proponowanych przez nas rozwiązaniach.

 

Prezes Zarządu
Łukasz Abgarowicz
Tagi: PZJ   konsultacje   zarząd   prezes   regulaminy   plany   reformy  
Dodaj niusa do 'Ulubionych' w serwisach społecznościowych
Blinklist del.icio.us Digg Fark Furl Newsvine Reddit Simpy Spurl Yahoo Bookmark to Balatarin Bookmark to Faceboom Bookmark to Twitter Bookmark to Scripstyle Bookmark to Stumble Bookmark to Technorati Bookmark to Mixx Bookmark to Myspace Bookmark to Designfloat Bookmark to Google Plus Bookmark to Google Reader Bookmark to Google Bookmarks