Zgrupowanie szkoleniowe w Drzonkowie.

Nadesłany przez Michał Wróblewski 26.06.2007 18:00 (2762 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Szkolenie kadr

Realizując przyjęty na rok bieżący program szkolenia w dyscyplinach olimpijskich oraz mając na uwadze rozszerzanie i podnoszenie na wyższy poziom szkolenia dzieci i młodzieży, Polski Związek Jeździecki organizuje w dniach 12 – 22 lipca 2007, na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie zgrupowanie szkoleniowe dla utalentowanej młodzieży. Uczestnikami powyższego zgrupowania mają być w pierwszej kolejności medaliści Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Biały Bór, 10 - 15 lipca 2007).Zgrupowanie będzie również jedną z form naboru zawodników do szkolenia w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w Drzonkowie (funkcjonującego od kilkunastu lat). Planujemy udział 18 zawodników z 18-ma końmi, medalistów O.O.M. 2007 (lub kolejnych zawodników wg zajętych miejsc w finale O.O.M.) w trzech dyscyplinach (ujeżdżeniu, skokach, wkkw), w obu kategoriach (kuce, konie).

Zgrupowanie poza charakterem szkoleniowym należy traktować jako formę nagrody za wyniki uzyskane w finale O.O.M. 2007. Poza treningami specjalistycznymi (jeździeckimi), w programie zgrupowania przewidujemy zajęcia ogólnousprawniające (pływanie, gimnastyka, gry, zajęcia w terenie) oraz wykłady zajęcia teoretyczne z zakresu psychologii, weterynarii, teorii jeździectwa. Ponadto uczestnicy zgrupowania będą mieli możliwość skorzystania z gabinetów odnowy biologicznej.

 

Zajęcia programowe będą prowadzili następujący szkoleniowcy – specjaliści:

  1. Pan Marek MAŁECKI - olimpijczyk z I.O. Monachium, trener jeździectwa, specjalizujący się we wkkw i ujeżdżeniu, od kilkunastu lat pracujący w Niemczech.
  2. Pani Barbara NIEMCZEWSKA – trener jeździectwa, na co dzień prowadząca szkolenie dzieci i młodzieży w SKJ „Trawers” Warszawa.
  3. Pani Marzanna HERZIG – psycholog sportu, poprowadzi zajęcia - „warsztaty” radzenia sobie w sytuacjach współzawodnictwa sportowego.
  4. Pan Janusz OKOŃSKI – lekarz weterynarii współpracujący od lat z PZJ, przeprowadzi zajęcia z zakresu opieki – pielęgnacji koni sportowych.

Kierownikiem zgrupowania będzie Pani Anetta ORLICKA, posiadająca uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju szkoleń sportowych. Do zajęć sportowych, pozajeździeckich zostaną zatrudnieni kompetentni specjaliści, których nazwiska podamy na miejscu w Drzonkowie.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Uczestnicy zgrupowania zostaną wyłonieni (powołani) bezpośrednio po zakończeniu finału O.O.M. danej konkurencji /kategorii - konie, kuce/. Z uwagi na rozgrywanie finałów O.O.M. w  dwu częściach: pierwsza - ujeżdżenie i wkkw 10 – 12.07.2007, druga – skoki 14 – 15.07.2007, w pierwszej kolejności (12.07.2007 – w wieczorem) do Drzonkowa udadzą  się zawodnicy ujeżdżenia i wkkw, skoczkowie dołączą 15.07.2007 - wieczorem. Koszty zakwaterowania (pokoje w domkach hotelowych Ośrodka), całodziennego wyżywienia, opieki szkoleniowej, korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka (w tym basen, sale i odnowa biologiczna), boksów dla koni - pokrywa PZJ. Kluby są proszone o zorganizowanie we własnym zakresie transportu koni do Drzonkowa (oraz powrotnego po zakończeniu zgrupowania - 22.07.2007 wieczorem) i pokrycie jego kosztów. Istnieje możliwość zorganizowania wspólnego transportu koni z Białego Boru do Drzonkowa.

Powołani na zgrupowanie zawodnicy mogą zabrać po jednym koniu, za którego obrządek będą sami odpowiedzialni. Sugerujemy, aby zabierane do Drzonkowa konie były tymi, na których dany zawodnik trenuje na co dzień (nie muszą być to konie startujące w finale OOM). Poza charakterem czysto sportowym chcielibyśmy, aby organizowane zgrupowanie było czasem wypoczynku oraz obserwacji innych grup sportowych (dyscyplin), które równolegle z zawodnikami naszego Związku będą przebywały - trenowały w Drzonkowie (między innymi polscy i amerykańscy pięcioboiści).

Polski Związek Jeździecki prosi o przesłanie przed rozpoczęciem zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży do biura PZJ pocztą lub e-mailem (pzj@pzj.pl lub faxem (+22/833 61 58) informacji o zawodnikach (finalistach OOM Biały Bór 2007), którzy są zainteresowani udziałem w zgrupowaniu. Oświadczenie (wzór poniżej) o gotowości udziału dziecka w zgrupowaniu powinni przesłać rodzice (lub prawni opiekunowie). Raz jeszcze przypominamy, że pierwszeństwo w udziale w zgrupowaniu będą mieli medaliści O.O.M. 2007. Gdy zawodnik – medalista nie będzie mógł wziąć udziału w zgrupowaniu, jego miejsce zajmie zawodnik zajmujący kolejną lokatę.
Zebrane tą drogą informacje pozwolą nam na sprawne i szybkie skompletowanie uczestników zgrupowania po zakończeniu finałów O.O.M. w poszczególnych dyscyplinach /kategoriach/, tak aby zawodnicy wraz z końmi mogli udać się do Drzonkowa bezpośrednio z Białego Boru, a rozpoczęcie zajęć programowych nastąpiło od rana 13.07 / 16.07.2007. Gorąco zachęcamy do skorzystania z niniejszej oferty szkoleniowej, co naszym zdaniem może i powinno pomóc w lepszym, kompleksowym szkoleniu utalentowanej jeździeckiej młodzieży oraz „rozszerzyć horyzonty” co do całego procesu treningowego. 

 

***********************************************

 

…..........................................…….....    ……………………………………
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów)       (miejscowość, data)

 

D E K L A R A C J A

 

My niżej podpisani zgłaszamy gotowość wysłania naszego dziecka

……………………………. z koniem ……………………………………….

  (imię i nazwisko)                      (nazwa konia)

 

na organizowane przez Polski Związek Jeździecki zgrupowanie szkoleniowe, które odbędzie się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, w dniach 13 – 22.07.2007 / 16 – 22.07.2007*.
Jednocześnie akceptujemy przedstawione warunki organizacyjno - finansowe zgrupowania.       

……………………………………………
         (podpisy)

 

UWAGA:

Deklarację w terminie do dnia 9 lipca 2007 należy wysłać pocztą na adres biura PZJ (01-687 Warszawa, ul. Lektykarska 29) lub e-mailem (pzj@pzj.pl) lub faxem (+22 / 833 61 58).

Tagi: Skoki   WKKW   szkolenie   ujeżdżenie   konie   kadry   kuce   młodzież   Drzonków  
Dodaj niusa do 'Ulubionych' w serwisach społecznościowych
Blinklist del.icio.us Digg Fark Furl Newsvine Reddit Simpy Spurl Yahoo Bookmark to Balatarin Bookmark to Faceboom Bookmark to Twitter Bookmark to Scripstyle Bookmark to Stumble Bookmark to Technorati Bookmark to Mixx Bookmark to Myspace Bookmark to Designfloat Bookmark to Google Plus Bookmark to Google Reader Bookmark to Google Bookmarks