RSS
(1) 2 3 4 ... 13 »
Nadesłany przez Ewa Porębska Gomółka 29.08.2013 10:52 (673 odsłon)

Śląski Związek Jeździecki organizuje seminarium dla sędziów - dyscyplina wkkw.
Miejsce: ul. Podmiejska 1, 44-207 Rybnik
Termin: 14-15.09.2013

Czytaj więcej... | 1079 znaków więcej
Nadesłany przez Ewa Porębska Gomółka 24.07.2013 15:38 (912 odsłon)

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego niniejszym weryfikuje wyniki uzyskane w  SKJ Bajardo podczas Zawodów rangi ogólnopolskiej i regionalnej (05-07.07.2013) przez konia Nott K dosiadanego przez zawodniczkę Nataliya Leshchiy.

Czytaj więcej... | 1471 znaków więcej
Nadesłany przez Ewa Porębska Gomółka 28.05.2013 12:08 (752 odsłon)

„Stajnia Bobrowy Staw” organizuje Seminarium licencyjne dla sędziów – Dyscyplina ujeżdżenie. Termin 7-9 czerwca 2013.

Czytaj więcej... | 641 znaków więcej
Nadesłany przez Ewa Porębska Gomółka 16.05.2013 14:37 (1065 odsłon)

Poniżej publikujemy przygotowany przez Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego projekt "PRZEPISÓW O KOMISARZACH JEŹDZIECKICH". Prosimy o nadsyłanie na adres ewa@pzj.pl ewentualnych uwag dotyczących dokumentu.

Nadesłany przez Ewa Porębska Gomółka 02.04.2013 11:01 (807 odsłon)

Polski Związek Hodowców Koni, jako instytucja odpowiedzialna za organizację Mistrzostw Polski Młodych Koni, przypomina, że w sezonie 2013 jedynie pełne wyniki, zawierające datę urodzenia oraz pochodzenie koni, będą podstawą do kwalifikacji konia do MPMK. Rodowód, będący podstawową informacją o samym koniu, jest ważnym elementem dla wielu jeźdźców oraz widzów, a co najważniejsze pomaga w sposób jednoznaczny zidentyfikować startujące w zawodach konie.

Nadesłany przez Ewa Porębska Gomółka 28.03.2013 9:25 (786 odsłon)

Komisja WKKW FEI zatwierdziła możliwość używania na zawodach międzynarodowych w próbie terenowej koszy na strzemionach (Toe Stoppers). Zainteresowani znajdą szczegóły na stronie: http://www.fei.org/disciplines/eventing/eventing-updates

Nadesłany przez Ewa Porębska Gomółka 21.03.2013 11:50 (861 odsłon)

Kolegium Sędziów MZJ informuje, że w dniu 12. maja 2013 r. na terenie ośrodka KS Bór Toporzysko odbędzie się podstawowy kurs sędziowski w ujeżdżeniu o numerze S/P/A/19/2013.

Czytaj więcej... | 1238 znaków więcej
Nadesłany przez Ewa Porębska Gomółka 12.03.2013 13:20 (820 odsłon)
Kolegium Sędziów

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego przypomina o obowiązku nadsyłania Sprawozdań z Zawodów Szczebla Centralnego w terminie 14 dni od zakończenia imprezy.

Nadesłany przez Ewa Porębska Gomółka 20.02.2013 8:40 (836 odsłon)
Kolegium Sędziów

W dniu 17 marca 2013 w Stajni Bobrowy Staw, woj. mazowieckie odbędzie się seminarium licencyjne dla sędziów dyscypliny ujeżdżenia.

Czytaj więcej... | 842 znaków więcej
Nadesłany przez Ewa Porębska Gomółka 13.02.2013 15:50 (884 odsłon)
Kolegium Sędziów

Kolegium sędziów oraz Komisja weterynaryjna Polskiego Związku Jeździeckiego zwracają się do Osób Oficjalnych (Sędziów z klasą 1 i Państwową, Gospodarzy Toru, Lekarzy weterynarii PZJ) z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej poziomu znajomości języków obcych, dostępnej w załączniku do tej wiadomości!!!

Czytaj więcej... | 604 znaków więcej
Nadesłany przez Ewa Porębska Gomółka 24.01.2013 13:50 (925 odsłon)
Kolegium Sędziów

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego informuje, że w obsadach na rok 2013 będzie brało pod uwagę osoby oficjalne, które do dnia 28.02.2013 będą miały wykupioną licencję PZJ.

Nadesłany przez Ewa Porębska Gomółka 21.01.2013 12:30 (962 odsłon)
Kolegium Sędziów

W dniach 18-20.01.2013 w Lipsku odbyło się coroczne spotkanie Klubu Osób Oficjalnych (skoki).

W ramach tego spotkania zorganizowane zostało seminarium licencyjne, w którym uczestniczyło 97 osób z 29 krajów.

Czytaj więcej... | 2811 znaków więcej
Nadesłany przez Ewa Porębska Gomółka 14.01.2013 12:10 (937 odsłon)
Kolegium Sędziów

W związku z koniecznością zatwierdzania propozycji przypominamy, że osoby oficjalne, które będą pełnić funkcje podczas zawodów w I kwartale 2013 roku muszą posiadać licencję PZJ najpóźniej do 25.01.2013r.

Nadesłany przez Ewa Porębska Gomółka 04.01.2013 14:20 (3216 odsłon)

- Sportowcy (posiadający licencje FEI i /lub PZJ) , konie (posiadające licencje FEI i/lub PZJ) i osoby oficjalne ( sędziowie, delegaci techniczni, gospodarze toru, stewardzi, lekarze weterynarii posiadający numer identyfikacyjny FEI i/lub PZJ) nie mogą brać udziału w nieautoryzowanych przez FEI i/lub PZJ zawodach. Jeśli zawodnik, koń lub osoba oficjalna weźmie udział w takich nieautoryzowanych zawodach to taka osoba lub koń nie będą mieli prawa udziału w autoryzowanych przez FEI i lub PZJ zawodach międzynarodowych i krajowych przez okres sześciu miesięcy od daty ich zakończenia . Nieautoryzowane Zawody to takie , których nie ma w kalendarzu FEI i nie są autoryzowane przez Narodową Federację.

- Od 1 stycznia 2013 FEI wprowadza przepis , że za jazdę bez lub w nieprawidłowo zapiętym kasku każdy zawodnik na zawodach będzie mógł być ukarany żółtą kartką, jeśli nie zareaguje na upomnienie. Szczegółowe przepisy dotyczące , kiedy i kto ma obowiązek nosić kask zawierają przepisy dyscyplin.

Nadesłany przez Ewa Porębska Gomółka 20.12.2012 15:33 (892 odsłon)

W związku z przygotowywanymi obsadami osób oficjalnych na zawody szczebla centralnego na rok 2013, prosimy wszystkich organizatorów o przesyłanie propozycji  obsad do Biura PZJ na adres ewa.porebska-gomolka@pzj.pl do dnia:

15.01.2013 zawody pierwszy kwartał

28.02.2013 pozostałe zawody

 

Będą one korygowane zgodnie z przepisami PZJ. Obsady na Zawody rangi mistrzostw przygotowuje KS PZJ w uzgodnieniu z komisjami dyscyplin.