Zajęcia doszkalajace w dyscyplinie skoków.

Data 03.12.2010 17:53 | Temat: Szkolenie kadr

Na wniosek Komisji Skoków i po akceptacji działu szkolenia PZJ, trener Hubert Szaszkiewicz przeprowadzi w 2011 roku cykl zajęć doszkalających trenerów i instruktorów związanych z dyscypliną skoków. Dwudniowe zajęcia prowadzone będą raz w miesiącu w sobotę i niedzielę.Pierwsze dwa dwudniowe spotkania, obejmujące zajęcia teoretyczne odbędą się  w Warszawie, w dniach 8 i 9 stycznia oraz 5 i 6 lutego 2011 r. - początek w soboty o godz. 11.00., w niedziele o godz. 9.00. (adres sali wykładowej podamy po zamknięciu listy zgłoszeń). Przewidywany czas trwania - 6 godzin każdego dnia.

Kolejne spotkania o charakterze praktycznym będą miały miejsce w wybranych ośrodkach jeździeckich. W lutym 2011 roku ogłoszony zostanie program zajęć planowanych od marca do czerwca i dalej co kwartał - konsekwentnie do końca roku.
W pierwszych zajęciach praktycznych pierszeństwo udziału będzie miała grupa osób zaproponowana przez Komisję Skoków pod warunkiem, że osoby te dokonają formalnych zgłoszeń.

Odpłatność za dwudniową sesję: 50 zł - osoby z licencją szkoleniowca PZJ, 100 zł - instruktorzy i trenerzy sportu jeździeckiego bez licencji PZJ, 150 zł - wolni słuchacze. Płatność za dwie pierwsze sesje do 31.12.10. na konto PZJ.
Udział w  dwudniowym szkoleniu zaliczany będzie jako spełnienie jednego z warunków przedłużenia licencji szkoleniowca PZJ.
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie sie drogą mailową na adres konrad.rychlik@pzj.pl

 

Proponowana tematyka dwu pierwszych spotkań:
w dniach  8 – 9 styczeń 2011 r.:

1. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z całym cyklem szkolenia
2. Rola instruktora w procesie nauczania
3. Dosiad jeźdźca
a. pozycja części anatomicznych szkieletu jeźdźca
b. nauka dosiadu w trzech podstawowych chodach konia
c. równowaga jeźdźca a zachowanie się konia  
4. Pomoce – omówienie
a. używanie pomocy w zależności od dosiadu
5. Półparada i parada
6. Jazda
a. wprost
b. zakręt
c. przed , nad i za przeszkodą
7. Rozprężenie i rozluźnienie
8. Ćwiczenia z podstawowego zakresu ujeżdżenia
a. ustępowania
b. zwroty
c. ustawienia i zgięcia
9. ćwiczenia skokowe
a. skoki pojedyncze
b. linie i szeregi
c. skoki gimnastyczne
 
w dniach 5 - 6 lutego 2011 r.:
1. Krótkie powtórzenie materiału konsultacji pierwszej
2. Fazy skoku
3. Najazdy
4. Tempo i dystans
5. Jazda parkurowa
6. Budowa przeszkód
7. Plan startów i przygotowanie
8. Oglądanie parkuru
9. Tworzenie pary jeździec koń
a. budowa obopólnego zaufania
10. Ocena możliwości konia i jego jeźdźca
b. umiejętność zapisu konia do konkursu

Ten wpis pochodzi ze strony Polski Związek Jeździecki
http://archiwum.pzj.pl

Odsyłacz do tej publikacji:
http://archiwum.pzj.pl/modules/news/article.php?storyid=1730