Certyfikacja ośrodków - sport powszechny

Data 02.05.2013 12:00 | Temat: PZJ

Szanowni Państwo,

 

Przystępujemy do trudnego zadania - budowy uporządkowanego rynku usług jeździeckich.

Już dzisiaj jeździ konno w Polsce około 300 tys. osób. To tyle, ile gra w tenisa, a więcej, niż uprawia żeglarstwo. Promując jeździectwo możemy tę liczbę, jak wskazują badania, w krótkim czasie podwoić. Służyć temu będzie przyjęty przez Zarząd PZJ program „Cała Polska jeździ konno”.


W jego ramach będziemy przy współpracy z samorządami stwarzać warunki do otwierania nowych stajni w dużych miastach, razem z PTTK wytyczać nowe trasy turystyki konnej i zabiegać o zmiany przepisów ograniczających jeździectwo.

Rozwój powszechnego jeździectwa rekreacyjnego i turystycznego jest wielką szansą dla całego naszego środowiska. To napływ pieniędzy do ośrodków jeździeckich, poszerzony rynek na konie nie dość dobre, by robić karierę w sporcie, praca dla instruktorów, trenerów, przewodników turystyki konnej. To także napływ nowych osób do sportu, sponsorów, zbudowanie widowni zawodów jeździeckich. 

Zamierzamy również stworzyć system zarabiania pieniędzy na sport wyczynowy na rynku jeździectwa powszechnego. Jeśli sobie wyobrazimy możliwości, jakie to otwiera, to zrozumiemy, że musimy podjąć się tej pracy.

Jednym z zasadniczych elementów naszego przedsięwzięcia będzie  nowy system certyfikacji ośrodków jeździeckich. Ośrodki posiadające rekomendację PZJ, gwarantujące dobry poziom usług będą promowane na naszej nowej stronie internetowej, portalach naszych partnerów medialnych i w aplikacjach mobilnych.

Certyfikaty zróżnicujemy dostosowując je do potrzeb rynku i możliwości ośrodków jeździeckich. Poniżej prezentujemy wstępną propozycję systemu.

Uprzejmie proszę o uwagi do naszej propozycji na adres

ewa.porebska-gomolka@pzj.pl

 

Certyfikacja i oznakowanie Ośrodków na potrzeby sportu powszechnego, turystyki  i rekreacji:

 

Kategorie:

 

  1. Certyfikat Ośrodek TiRN – Turystyka i Rekreacja z możliwością  nauki jazdy konnej i TiR - Turystyka i Rekreacja
    1. Ośrodek TiRN - wymagania:

-Dobrostan koni (między innymi stajnie boksowe wg standardów Unii Europejskiej);

-Ośrodek musi posiadać odpowiedni sprzęt i wyposażenie do prowadzenia jazd;

-Bezpieczny, ogrodzony  plac do nauki jazdy konnej i/lub halę o wymiarach minimum 20/40m. Dostęp do oficjalnych szlaków konnych oraz aktualna zgoda na użytkowanie lub możliwość wyjazdu w teren.;

-Pielęgnacja, estetyka i porządek w ośrodku nie mogą budzić zastrzeżeń;

-Zatrudniony instruktor z uprawnieniami  minimum Instruktora  Szkolenia Podstawowego z aktualną licencją PZJ

-Posiadanie certyfikowanych przez  PZJ  koni – Certyfikat  KTiR. Licencję otrzymują konie minimum 4ro letnie, karne, zdrowe. Weryfikacji będą mogli dokonywać Szkoleniowcy z licencją PZJ.

  1. Ośrodek TiR - wymagania:

-  Dobrostan koni (między innymi stajnie boksowe wg standardów Unii Europejskiej);

-  Ośrodek musi posiadać odpowiedni sprzęt i wyposażenie do prowadzenia jazd;

-  Dostęp do oficjalnych szlaków konnych oraz aktualna zgoda na ich użytkowanie lub możliwość wyjazdu w teren.

-  Pielęgnacja, estetyka i porządek w ośrodku nie mogą budzić zastrzeżeń;

-  Zatrudniony instruktor z uprawnieniami minimum Instruktor Rekreacji PZJ.

- Posiadanie certyfikowanych przez  PZJ  koni – Certyfikat  KTiR. Licencję otrzymują konie minimum 4ro letnie, karne, zdrowe. Weryfikacji będą mogli dokonywać Szkoleniowcy z licencją PZJ.

 

 

Dodatkowo na  certyfikatach  oraz  w bazie danych PZJ  będzie informacja  o prowadzeniu jazd w językach obcych (w formie skrótu – en, fr, de, pl,  it, ru).

Certyfikowane ośrodki TiRN oraz TiR będą miały prawo do wystawiania Odznaki Jeżdżę Konno.

Szczegółowe informacje na temat Ośrodków znajdować się będą w bazie PZJ.

Polski Związek Jeździecki będzie skutecznie promował Certyfikowane Ośrodki poprzez różne kanały komunikacji (również za granicą).

(Warunki certyfikacji zawarte będą w „Warunkach ubiegania się o certyfikat”)

 

Rodzaje odznak powiązanych ze Sportem powszechnym:

  1. Odznaka powszechna PZJ oznacza, że jeździec może udać się w teren za prowadzącym na „stępo kłusa”.
  2. Odznaka minimum brązowa oznacza, że jeździec może udać się z przewodnikiem w teren.

 

Na potrzeby sportu powszechnego, turystyki i rekreacji powstanie tytuł Instruktor Rekreacji  PZJ:

Osoby spełniające  wymogi  z punktu 1,2 lub 3 będą mogły otrzymać Tytuł Instruktora Rekreacji PZJ:

  1. Przewodnik Turystyki Konnej  nadany przez PTTK oraz minimum brązowa odznaka lub klasa sportowa PZJ.
  2. Instruktor Rekreacji   oraz minimum brązowa odznaka lub klasa sportowa PZJ.
  3. Jeden z  powyższych tytułów zawodowych – oraz ukończenie 3 dniowego Szkolenia z koniem przeprowadzonego przez Członka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i zakończonego zdanym egzaminem.

 

Powyższa propozycja zostanie uzupełniona o certyfikację ośrodków, w których można rozpocząć przygodę ze sportem jeździeckim, umieścić swojego własnego konia i ośrodków, w których można zdobywać kwalifikacje instruktorskie.

Lista ośrodków certyfikowanych publikowana na stronach PZJ będzie zawierała linki do stron tych ośrodków.

Ze względu na rozmiar przedsięwzięcia i liczbę ośrodków, które trzeba będzie oceniać uprawnienia do nadawania certyfikatów, ich weryfikacji i cofania otrzymają WZJ-ty. Odbywać się to będzie według procedur, które zostaną przedstawione po zamknięciu debaty nad samym systemem.

 

Łukasz Abgarowicz

Prezes Zarządu PZJ 

 

Ten wpis pochodzi ze strony Polski Związek Jeździecki
http://archiwum.pzj.pl

Odsyłacz do tej publikacji:
http://archiwum.pzj.pl/modules/news/article.php?storyid=2646