Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Skokach


Wszystkie osoby posiadające certyfikat instruktora szkolenia podstawoego moga wystąpić o wydanie uprawnień III stopnia w dyscyplinie ujeżdżenia, skoków i rajdów długodystansowych, a instruktorzy sportu i trenerzy, z licencją PZJ, moga wystąpić o wydanie uprawnień II stopnia w dyscyplinie ujeżdżenia, skoków i rajdów długodystansowych.

 

Uprawnienia sportowe młodzika (9-11 lat) w dyscyplinie skoków przez przeszkody są wydawane na podstawie posiadanej odznaki  Jeżdżę Konno. której sposób zdobycia określają osobne przepisy. Uprawnienia sportowe młodzika automatycznie wygasają 31 grudnia w roku, w którym zawodnik ukończy 11 lat. Uprawnienia wstępne zawodnik uzyska po zdobyciu odznaki brązowej.

 

Warunki i tryb uzyskiwania uprawnień sportowych w Skokach

 

UPRAWNIENIA WSTĘPNE
warunki uzyskiwaniauprawnienia
1. Zdanie egzaminu na brązową odznakę jeździecką (*)

1. Prawo startu w konkursach do Kl. L włącznie.
2. Prawo startu w konkursach na kucach do wysokości odpowiedniej wg. grupy konia i wieku zawodnika
3. Prawo startu w PPK grup A,B,C, Pucharze Polski Dzieci II, MMM, OOM na kucach.

4. Prawo startu do kl. P włącznie dla zawodników startujących w Pucharze Polski Dzieci (na dużych koniach)

UPRAWNIENIA III STOPNIA
warunki uzyskiwaniauprawnienia
Spełnienie jednego z poniższych punktów:
 1. posiadanie w karierze III klasy sportowej w skokach i posiadanie srebrnej odznaki jeździeckiej (*)
 2. posiadanie srebrnej odznaki jeździeckiej* i przejechanie konkursu egzaminacyjnego z wynikiem do 3,5 punktów karnych
 3. posiadanie srebrnej odznaki jeździeckiej* i przejechanie na kucu (grupy B, C, D) na zawodach w swojej lub wyższej grupie, konkursu na styl jeźdźca, z wynikiem do 3,5 punktów karnych
 4. ukończenie co najmniej raz zawodów WKKW klasy CNC1* z wynikiem kwalifikacyjnym (ujeżdżenie do 75 p., kros bez punktów karnych na przeszkodach do 90 s. spóźnienia, skoki do 16 p. na przeszkodach).
 1. Prawo startu w konkursach do Kl. N włącznie.
 2. Prawo startu w OOM, PPK kat. B,C,D, PPMK, MPK
UPRAWNIENIA II STOPNIA
warunki uzyskiwaniauprawnienia
Spełnienie jednego z poniższych punktów:
 1. Posiadanie w karierze II klasy sportowej w skokach
 2. Posiadanie w karierze I klasy sportowej w wkkw
1. Prawo startu w zawodach do CSI 2* włącznie i rozgrywanych w Polsce CSIO oraz CSI 3*
UPRAWNIENIA I STOPNIA
warunki uzyskiwaniauprawnienia
Spełnienie jednego z poniższych punktów:
 1. Posiadanie w karierze I klasy sportowej w skokach
 2. Posiadanie w karierze klasy mistrzowskiej w wkkw
 1. Prawo startu w zawodach międzynarodowych bez ograniczeń.
 2. Prawo startu w MPS po spełnieniu warunków dodatkowych określonych w regulaminie skoków.

 

(*) dotyczy zawodników rozpoczynających karierę jeździecką od 2007 roku