Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Ujeżdżeniu


Wszystkie osoby posiadające certyfikat instruktora szkolenia podstawowego mogą wystąpić o wydanie uprawnień III stopnia w dyscyplinie ujeżdżenia, skoków i rajdów długodystansowych, a instruktorzy sportu i trenerzy z licencją PZJ, mogą wystąpić o wydanie uprawnień II stopnia w dyscyplinie ujeżdżenia, skoków i rajdów długodystansowych.

 

Warunki i tryb uzyskiwania uprawnień sportowych Ujeżdżenie.

 

UPRAWNIENIA WSTĘPNE
warunki uzyskiwaniauprawnienia
1. Zdanie egzaminu na brązową odznakę jeździecką (*)1. Prawo startu w konkursach do kl. "P" włącznie
2. Prawo startu w PPK i OOM
UPRAWNIENIA III STOPNIA
warunki uzyskiwaniauprawnienia

1. Zdanie egzaminu na srebrną odznakę jeździecką (*)

lub
2. Posiadanie w karierze III klasy sportowej w ujeżdżeniu lub wkkw

1. Prawo startu w konkursach do kl. "C włącznie
2. Prawo startu w MPK, MPJ, MPMK
UPRAWNIENIA II STOPNIA
warunki uzyskiwaniauprawnienia
1. Posiadanie w karierze II klasy sportowej w ujeżdżeniu 
lub
1. Prawo startu w zawodach do CDI 3* / CDI-W włącznie
2. Posiadanie aktualnej II klasy sportowej w wkkw2. Prawo startu - w MPMł., MPS
UPRAWNIENIA I STOPNIA
warunki uzyskiwaniauprawnienia
1. Posiadanie aktualnej I klasy sportowej w ujeżdżeniu1. Bez ograniczeń

 

(*) dotyczy zawodników rozpoczynających karierę jeździecką od 2007 roku