PZJ - wprowadzenie


Polski Związek Jeździecki jest jedyną oficjalną polską organizacją jeździecką uznaną przez PKOL oraz MKOL, należącą równocześnie do grona 140 narodowych organizacji jeździeckich stowarzyszonych w FEI (Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej).
 

Zgodnie ze statutem podstawowymi celami działalności PZJ są:

 • organizacja współzawodnictwa sportowego,
 • popularyzacja i rozwój jeździectwa oraz parajeździectwa,
 • reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Związku w kraju i za granicą

Związek obejmuje zakresem działania wszystkie formy uprawiania jeździectwa, w tym profesjonalną i amatorską. Opiekuje się 7 dyscyplinami jeździeckimi uprawianymi wyczynowo, amatorsko, profesjonalnie i rekreacyjnie.
Wyścigami konnymi zajmuje się Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

 

Aktualnie w Polskim Związku Jeździeckim zarejestrowanych jest ponad 1700 jeźdźców oraz ponad 3350 koni, startujących we wszystkich dyscyplinach jeździeckich i zrzeszonych w 327 klubach i sekcjach, należących do 16 Wojewódzkich Związków Jeździeckich.

 

Władze Polskiego Związku Jeździeckiego określa Statut Związku. Są to:

 1. Walny Zjazd Delegatów,
 2. Zarząd,
 3. Rada Związku,
 4. Sąd Dyscyplinarny
 5. Rzecznik Dyscyplinarny.

 
O życiu Związku decydują komisje dyscyplin sportowych, Kolegium Sędziów oraz inne specjalistyczne komisje.

 

Kodeks Postępowania z Koniem

 1. Polski Związek Jeździecki  w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom  komercyjnym.
 2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 3. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.
 4. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 5. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.   Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 14.03.2013, 21:24  
      Powrót na początek strony