Przedsiębiorstwa przemysłu końskiego w województwie lubuskim


Projekt „Szkolenia dla przedsiębiorstw przemysłu konnego”, którego realizatorem jest Polski Związek Jeździecki, skierowany jest do przedsiębiorstw oraz ich pracowników, właścicieli, kadry zarządzającej z przemysłem konnym. Przedsiębiorstwa, które mogą być beneficjentem projektu muszą:

  • posiadać siedzibę, filię lub oddział w woj. lubuskim;
  • zatrudniać nie więcej niż 49 pracowników.

 
W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące kursy:

  • kurs instruktora sportu w jeździectwie (dla 20 uczestników)
  • kursy prawa jazdy kat. B+E i C (dla 50 uczestników)
  • kurs konwojenta (dla 20 uczestników)

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Wszystkie informacje szczegółowe dotyczące projektu są na bieżąco zamieszczane na stronie konnowbiznes.pl.   Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 17.03.2013, 11:50  
      Powrót na początek strony