Przemysł konny - szkolnictwo zawodowe


Projekt „Przemysł Konny – szkolnictwo zawodowe” realizowany jest przez Polski Związek Jeździecki oraz Polski Związek Hodowców Koni w partnerstwie z Niemiecką Szkołą Jazdy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie innowacyjnego modelu kształcenia w zakresie dotyczącym jeździectwa i hodowli koni w polskim systemie kształcenia zawodowego. Po wielu miesiącach przygotowań powstał program kwalifikowanego kursu zawodowego, po którym oprócz bezcennego doświadczenia, uczestnicy otrzymują tytuł Technika Hodowli Koni i zwiększone szanse na zatrudnienie w dowolnym sektorze przemysłu konnego.

 

Kurs składa się z trzech części:

  • zajęć teoretycznych realizowanych w trybie zaocznym w postaci zjazdów,
  • warsztatów prowadzonych przez doświadczonych praktyków
  • oraz praktyk, odbywanych w najlepszych ośrodkach jeździeckich i hodowlanych na terenie województwa mazowieckiego.

Udział w kursie jest calkowicie bezpłatny!
 

Wszystkie informacje szczegółowe dotyczące projektu są na bieżąco zamieszczane na stronie horse-education.pl.