Kadry przemysłu końskiego w województwie mazowieckim


Projekt „Kadry przemysłu konnego w województwie mazowieckim”, realizowany przez Polski Związek Jeździecki, skierowany był do dorosłych osób związanych z przemysłem konnym, zatrudnionych w województwie mazowieckim i nieprowadzących własnej działalności gospodarczej, chcących z własnej inicjatywy nabyć nowe, uzupełnić lub podwyższyć kwalifikacje i umiejętności zawodowe poza godzinami pracy. Nabór prowadzony był z preferencją kobiet wobec mężczyzn w stosunku 60:40%. Ogólnie, celem projektu była aktywizacja i rozwój zawodowy osób związanych z „przemysłem konnym”.

 

W ramach projektu przeprowadzono kilka różnych, bezpłatnych kursów o łącznej ilości 540 miejsc dla 340 uczestników. Każda osoba korzystająca z wybranej formy wsparcia odbyła innowacyjne warsztaty z komunikacji interpersonalnej – Horse Assisted Education.

Projekt poprzedzony był konferencją upowszechniającą:

  • informacje o projekcie,
  • fakty dotyczące rozwoju przemysłu konnego,
  • informacje o szansach, jakie rozwój przemysłu konnego stwarza na rynku pracy w województwie mazowieckim.

Bardzo dziękujemy za udział i zainteresowanie.

 

Szczególy na temat kursu: przemyslkonny.pl