Ujeżdżacz

Zasady działania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


 1. W skład Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Polskiego Związku Jeździeckiego – zwanej dalej w skrócie CKE – powoływani są trenerzy klasy mistrzowskiej i pierwszej, którzy ukończyli kursy unifikacyjne i wyrażają zgodę na pracę w jej strukturze. W skład CKE wchodzą również dwaj lekarze weterynarii.
 2. Pracami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZJ kieruje przewodniczący wyłoniony z jej składu. Wybór Przewodniczącego CKE akceptuje Zarząd PZJ.
 3. Wszystkie egzaminy specjalistyczne przewidziane w systemie kształcenia kadr instruktorsko-trenerskich przeprowadzane są pod przewodnictwem członków CKE. Wyjątkiem jest komisja egzaminacyjna na stopień trenera II klasy po studiach trenerskich lub studiach podyplomowych, której pracami kieruje osoba wyznaczona przez dziekana uczelni w której odbywało się szkolenie.
 4. Liczba członków CKE w składach komisji egzaminacyjnych podczas egzaminów specjalistycznych:
  1. egzamin na Złotą Odznakę – jeden członek CKE pełniący funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
  2. na stopień instruktora szkolenia podstawowego w jeździectwie - egzamin końcowy – dwóch członków CKE
  3. na stopień instruktora sportu jeździeckiego
   • egzamin wstępny – jeden lub dwóch członków CKE – w tym główny egzaminator
   • egzamin końcowy – dwóch członków CKE
  4. na tytuł trenera II klasy
   • egzamin wstępny – trzech członków CKE
   • egzamin końcowy – trzech członków CKE
  5. egzamin dopuszczający do procesu awansowego na tytuł trenera I klasy - trzech członków CKE
  6. egzamin dopuszczający do procesu awansowego na tytuł trenera klasy mistrzowskiej - czterech członków CKE
  7. egzaminy licencyjne - dwóch członków CKE
  8. składy komisji egzaminacyjnych na inne egzaminy - nie ujęte w powyższych punktach – są ustalane doraźnie.
 5. Przewodniczący CKE uzgadnia imienne składy komisji egzaminacyjnych
 6. Przewodniczący CKE zaprasza do komisji egzaminacyjnych pozostałych członków pracowników wyższych uczelni, lekarzy weterynarii, hodowców i innych specjalistów zgodnie z programem szkoleń.
 7. Egzaminatorzy otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach CKE zgodnie z obowiązującymi przepisami Centralnego Ośrodka Sportu i PZJ.
 8. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów pokrywają osoby egzaminowane


   Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 22.02.2011, 12:01  
      Powrót na początek strony