Ujeżdżacz

Equestrian Passport IGEQ


 


Polski Związek Jeździecki należy od 2002 roku do międzynarodowej organizacji - International Group for Equestrian Qualifications (IGEQ), zajmującej się ujednoliceniem szkoleń i podnoszeniem kwalifikacji kadr szkoleniowych w krajach członkowskich. Organizacja ta określa poziom wymagań na poszczególne stopnie szkoleniowe i wydaje międzynarodowy dokument - Equestrian Passport - określający kwalifikacje szkoleniowców w sporcie jeździeckim.

Wyżej przedstawione polskie „Zasady szkolenia w jeździectwie" odpowiadają w pełni wymogom IGEQ - Equestrian Passport ustala 4 poziomy szkoleniowe, którym odpowiadają polskie tytuły zawodowe :

  • International Level 1 - instruktor sportu jeździeckiego bez udokumentowanego posiadania I klasy sportowej
  • International Level 2 - instruktor sportu jeździeckiegoz udokumentowanym posiadaniem co najmniej I klasy sportowej
  • International Level 3 - trener II klasy jeździectwa; trener I klasy jeździectwa
  • International Expert - trener jeździectwa klasy mistrzowskiej.

Absolwenci polskich kursów organizowanych według zasad zawartych w niniejszym opracowaniu będą mogli przystąpić do dodatkowego egzaminu teoretycznego i praktycznego przed międzynarodową komisją powołaną przez IGEQ.
Pozytywny wynik tego egzaminu będzie podstawą do wydania międzynarodowego paszportu szkoleniowego - Equestrian Passport - uznawanego w następujących 31 krajach: Australia, Austria, Belgia, Bermudy, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Malezja, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Włochy, Wielka Brytania.

Paszporty te są uznawane również przez 3 międzynarodowe organizacje:

  1. FEI - Międzynarodową Federację Jeździecką,
  2. FITE (Federation Internationale de Tourisme Equestre) - Międzynarodową Federację Turystyki Jeździeckiej,
  3. FRDI (Federation of Riding for Disabled International) - Międzynarodową Federację Jeździecką Osób Niepełnosprawnych.


   Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 26.04.2011, 9:40  
      Powrót na początek strony