Ujeżdżacz

Odznaki powożeniowe - wprowadzenie


Przygotowanie do egzaminu może być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach jeździeckich, natomiast organizatorem egzaminu może być klub zarejestrowany w PZJ/WZJ i mający odpowiednie warunki do jego przeprowadzenia. Członek komisji egzaminacyjnej mający uprawnienia sędziego powożenia odpowiada za zachowanie odpowiednich standardów.

  • Minimalny wiek egzaminowanego - ukończone 12 lat, jednakże do ukończenia 18 roku życia podczas części praktycznej egzaminu na pojeździe musi obowiązkowa znajdować się osoba dorosła.
  • Egzamin praktyczny dla osób niepełnoletnich musi być przeprowadzany w obecności prawnego opiekuna.
  • Egzamin końcowy jest przeprowadzany przez 2 członków komisji egzaminacyjnej, z których jeden musi być sędzią dyscypliny powożenia o statusie co najmniej sędziego II klasy, a drugi członkiem WKE.
  • Konie wykorzystywane do egzaminu muszą mieć minimum 4 lata.
  • Osoby, które posiadają aktualną dowolną klasę sportową w powożeniu nie muszą zdawać egzaminu z części praktycznej.

Pozostałe zasady są identyczne jak przy zdobywaniu Odznak Jeździeckich.   Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 22.02.2011, 16:22  
      Powrót na początek strony