Ujeżdżacz

Odznaki reiningowe - wprowadzenie


  1. Przygotowanie do egzaminu może być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach jeździeckich, natomiast organizatorem egzaminu może być ośrodek posiadający odpowiednie warunki do jego przeprowadzenia. Za zachowanie odpowiednich standardów odpowiada Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, którym musi być osoba mająca uprawnienia sędziego reiningowego.
  2. Egzamin jest przeprowadzany przez 2 członków komisji egzaminacyjnej, z których jeden musi być sędzią dyscypliny reiningu o statusie co najmniej sędziego II klasy, a drugi członkiem WKE.
  3. Minimalny wiek egzaminowanego - 13 lat.
  4. Konie wykorzystywane do egzaminu muszą mieć minimum 4 lata.

Pozostałe zasady są identyczne jak przy zdobywaniu klasycznych Odznak Jeździeckich.

 

 

Druk zgłoszenia egzaminu na odznaki jeździeckie.

    Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 3.03.2011, 13:15  
      Powrót na początek strony