Ujeżdżacz

Odznaka srebrna


 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na Srebrną Specjalistyczną Odznakę Jeździecką w Dyscyplinie Długodystansowych Rajdów Konnych jest posiadanie Brązowej Odznaki Jeździeckiej.

 2. Organizatorem egzaminu może być klub zarejestrowany w PZJ/WZJ zapewniający odpowiednie warunki do przeprowadzenia egzaminu. Za zachowanie odpowiednich standardów odpowiada Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, którym musi być osoba mająca uprawnienia sędziego rajdowego co najmniej II klasy.

 3. Pozostałe zasady są identyczne jak przy zdobywaniu klasycznych Odznak Jeździeckich.

 4. Egzamin na Srebrną Odznakę jest przeprowadzany przez 3 członków Komisji Egzaminacyjnej, z których jeden musi być sędzią dyscypliny konkurencji rajdów z co najmniej II klasą, drugi lekarzem weterynarii PZJ uprawnionym do obsługi Zawodów Rajdowych, a trzeci członkiem WKE.

 5. Do egzaminu mogą przystąpić posiadacze Odznaki Brązowej po upływie co najmniej trzech miesięcy od daty jej uzyskania (daty egzaminu).

 6. Minimalny wiek egzaminowanego - 13 lat

 7. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
  • Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie wiedzy egzaminowanego z zakresu pytań na Ogólną Srebrną Odznakę PZJ oraz zestawu pytań specjalistycznych (sprawdź: zestaw pytań i odpowiedzi).
   Pytania specjalistyczne obejmują:
   • obowiązkowe przeprowadzenie przez egzaminowanego analizy wszystkich informacji zawartych w Książeczce Startów Konia w aspekcie przygotowań konia do startów oraz faktycznych umiejętności jeźdźca,
   • wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia konia rajdowego,
   • zasady jazdy w terenie,
   • zasady udzielania pierwszej pomocy,
   • rozszerzone wiadomości z zakresu znajomości przepisów i regulaminów rajdowych,
   • zakresu fizjologicznych podstaw treningu konia rajdowego.
  • Część praktyczną stanowi ukończenie konkursu zgodnego z zasadami klasy P z minimum 30 punktami. Jeżeli egzamin odbywa się równolegle z zawodami, część praktyczna dla zawodników i koni posiadających uprawnienia sportowe może odbywać się w ramach konkursu klasy P rozgrywanego na danych zawodach, wówczas osoby zdające egzamin na odznakę, ale nie posiadające uprawnień sportowych PZJ/WZJ startują na tym dystansie poza konkursem.


   Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 22.02.2011, 17:09  
      Powrót na początek strony