Ujeżdżacz

Wprowadzenie


Zawodowe stopnie szkoleniowe

W art. 41. ustawy o sporcie czytamy m.in., że tytułami zawodowymi w sportach, w których działają polskie związki sportowe, są stopnie trenera i instruktora sportu i że zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Całość informacji regulujących te kwestie jest zawarta w Ustawie o Sporcie, w dziale Pliki => Ustawy i rozporządzenia...

 

Wykaz stopni

 

A. Jeździectwo KlasyczneB. PowożenieC. Woltyżerka
1. Instruktor szkolenia podstawowego w jeździectwie1. Instruktor szkolenia podstawowego w jeździectwie
2. Instruktor sportu jeździeckiego2. Instruktor powożenia1. Instruktor woltyżerki

3. Trener II klasy jeździectwa ze specjalizacją:

  • a - ujeżdżenia
  • b - skoków
  • c - wkkw
  • d - rajdów
3. Trener II klasy powożenia2. Trener II klasy woltyżerki

4. Trener I klasy jeździectwa ze specjalizacją:

  • a - ujeżdżenia
  • b - skoków
  • c - wkkw
  • d - rajdów
4. Trener I klasy powożenia3. Trener I klasy woltyżerki
5. Trener jeździectwa klasy mistrzowskiej


Kurs na określony stopień szkoleniowy nie jest kursem jazdy konnej. Kandydaci do zawodu instruktora lub trenera przystępują do  kursu z określonym poziomem umiejętności praktycznych sprawdzanych podczas egzaminu wstępnego. W czasie kursu otrzymują zestaw wiadomości niezbędnych do prawidłowego  prowadzenia szkoleń jeźdźców i koni - usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy jeździeckiej oraz poznanie i opanowanie warsztatu pedagoga.   Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 11.03.2013, 22:56  
      Powrót na początek strony