Ujeżdżacz

Trener I klasy


Zasady dotyczą awansowania trenera jeździectwa II klasy do stopnia trenera jeździectwa I klasy o specjalności:

 • Ujeżdżenia
 • Skoków
 • WKKW
 • Rajdów długodystansowych
Zasady awansowania

Trener I Klasy, to ekspert w reprezentowanej przez siebie specjalności. Aby uzyskać zgodę PZJ na dopuszczenie do procesu awansowego do klasy I kandydat musi spełniać następujące warunki:

 1. Legitymować się minimum trzyletnim stażem pracy w charakterze  trenera II klasy
 2. Posiadać udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej 
 3. Zdać egzamin dopuszczający z własnej specjalności przed Centralną Komisją Egzaminacyjną
Zakres egzaminu
Specjalność ujeżdżenia
 1. Wykonanie programu ujeżdżenia na poziomie klasy C z wynikiem minimum 55 %, ocenionego przez trzech wykwalifikowanych sędziów - nie dotyczy to kandydatów w wieku powyżej 45 lat
 2. Przeprowadzenie treningu ujeżdżeniowego na poziomie klasy C
 3. Zdanie pogłębionego egzaminu z teorii jazdy konnej rozszerzonego o założenia metodyczno-szkoleniowe przygotowania konia do klasy CS (lotne zmiany nogi, półpiruety i piruety w galopie, ciągi ze zmianą kierunku w kłusie i w galopie, huśtawka, pasaż, piaf)
Specjalność skoków
 1. Pokonanie standardowego toru przeszkód o wysokości 130 cm i szerokości do 160 cm., oceniane wg zasad jak podczas egzaminu na stopień instruktora jazdy konnej - nie dotyczy to kandydatów w wieku powyżej 45 lat,
 2. Przeprowadzenie treningu skokowy na poziomie klasy C
 3. Zdanie egzaminu z teorii jazdy konnej rozszerzonego o założenia metodyczno-szkoleniowe przygotowania konia do konkursów skoków klasy CC
  Specjalność wkkw
   1. Prezentacja własnych umiejętności jak na egzaminie wstępnym na szkolenie na stopień trenera II klasy o specjalności wkkw - nie dotyczy to kandydatów w wieku powyżej 45 lat
   2. Przeprowadzenie treningu ujeżdżeniowego na poziomie czworoboku olimpijskiego wkkw - zdanie egzaminu z teorii jazdy konnej
    Specjalność rajdów długodystansowych
    1. Prezentacja własnych umiejętności jak na egzaminie wstępnym na szkolenie na stopień trenera II klasy o specjalności rajdów długodystansowych - nie dotyczy to kandydatów w wieku powyżej 45 lat
    2. Przeprowadzenie treningu ujeżdżeniowego na poziomie ujeżdżenia klasy N
    3. Zdanie egzaminu z teorii jazdy konnej.

    Koszty egzaminu pokrywają kandydaci.  Egzamin dopuszczający można  zdawać dwukrotnie w odstępie minimum jednego roku.

     

    Tytuł trenera I klasy o określonej specjalności uzyskuje się  po spełnieniu pozostałych warunków określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.       Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
       Ostatnia zmiana: 12.03.2013, 8:20  
          Powrót na początek strony