Ujeżdżacz

Trener klasy mistrzowskiej


Trener klasy mistrzowskiej, to ekspert posiadający wszechstronne wiadomości jeździeckie, predysponowany do prowadzenia zajęć teoretycznych - wykładów, szkoleń, kursów itp. Aby uzyskać zgodę PZJ na dopuszczenie do procesu awansowego do klasy mistrzowskiej kandydat musi spełniać następujące warunki:

  1. Legitymować się co najmniej pięcioletnim stażem pracy w charakterze trenera klasy I
  2. Przedstawić samodzielnie przygotowane konie, które startowały w finale Pucharu Świata, w  ME, MS lub zakwalifikowały się do IO albo zdobyły tytuł Mistrza Polski ewentualnie przedstawić wykaz przeprowadzonych wykładów i szkoleń; ew. wykaz publikacji związanych z teorią jazdy konnej
  3. Przedstawić wykaz zagranicznych szkoleń i kursów, w których brał udział
  4. Zdać egzamin dopuszczający
Zakres egzaminu
  1. Kompleksowa teoria jazdy konnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na własną specjalność
  2. Teoria jazdy konnej innej specjalności na poziomie egzaminu końcowego na trenera II klasy jeździectwa
  3. Historii jeździectwa - rozwój sztuki jeździeckiej w poszczególnych epokach od czasów starożytnych do współczesności.

 

Koszty egzaminu pokrywają kandydaci. Egzamin dopuszczający można zdawać dwukrotnie w odstępie minimum jednego roku.

 

Tytuł trenera klasy mistrzowskiej uzyskuje się po spełnieniu pozostałych warunków określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.   Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
   Ostatnia zmiana: 23.02.2011, 21:54  
      Powrót na początek strony